O nás

ELLA-CS, s.r.o. je ryze česká společnost bez jakéhokoli zahraničního kapitálu, přesto je její působení celosvětové. Naše společnost je zastoupena ve více jak 70 zemích světa a teritorium našeho působení se stále rozšiřuje.
  
Výzkum, vývoj, profesionalita
Úspěšnost produktů ELLA-CS svědčí o spolehlivosti a vynikající kvalitě výroby. Společnost neustále pracuje na vývoji originálních zdravotnických prostředků, které pomohou rozšířit terapeutické možnosti lékařů. Pro úspěšný vývoj je neocenitelná spolupráce s předními světovými odborníky, zejména specializovanými lékaři. Naše výrobky jsou tak podrobeny přísné kritice odborných publikací a studií z prestižních pracovišť celého světa. Hlavním záměrem společnosti je i nadále vyvíjet originální produkty v úzké spolupráci s nejdůležitějšími světovými klinickými centry.
 
 
Rádi bychom tímto vyjádřili srdečný dík všem lékařům a specialistům, kteří mají velký podíl na vývoji a neustálém zlepšování výrobků společnosti ELLA-CS a přejeme si, aby i nadále sloužily co nejlépe potřebám pacientů.
 
 
Současná produkce
V současné době se ELLA-CS úzce specializuje především na vývoj a výrobu stentů pro gastrointestinální trakt. Naše portfolio tak zahrnuje stenty jícnové, pyloroduodenální, biliární a kolorektální. Naše společnost je výrobcem několika celosvětově unikátních zdravotnických prostředků.
 
ELLA-CS je jediným výrobcem těchto zdravotnických prostředků:
Jícnový biodegradabilní stent je celosvětově unikátní produkt umožňující nový přístup k léčbě benigních jícnových striktur bez nutnosti extrakce stentu.
Danis stent je unikátním zdravotnickým prostředkem určeným k zástavě akutního krvácení jícnových varixů. Vývojem a výrobou tohoto systému přinesla společnost ELLA-CS převratný způsob ošetření tohoto akutního stavu, kterou lze uplatnit v terénních podmínkách akutní medicíny. Nová metoda výrazně zlepšuje komfort pacienta a usnadňuje následnou léčbu.
Extraktor je originálním nástrojem k vyjímání jícnových stentů, které již není potřeba v jícnu déle ponechat. Design extraktoru umožňuje vyjmutí nitinolových jícnových stentů firmy ELLA-CS bez poškození stěny jícnu, což je obzvláště významné v okamžiku, kdy má být terapeutické působení stentu ukončeno.
 
Zakázková výroba
Pro konkrétní pacienty připravuje společnost ELLA-CS zakázkové výrobky na individuální žádost ošetřujícího lékaře. Jedná se velmi často o stenty nestandardních rozměrů. Naše společnost je však schopna vyrobit i velmi komplikované implantáty, jako například kostní náhrady pro kranioplastiku, náhradu defektů velkých kostí, maxilo-faciální chirurgii, plastickou chirurgii a podobně.
 
 
Historie produkce zdravotnických prostředků
V předcházejícím období se v portfoliu produktů společnosti ELLA-CS nacházely například periferní non-vaskulární a vaskulární stenty, prostatické spirály, implantabilní porty, oftalmologické implantáty, aortické stentgrafty a další standardně i zakázkově vyráběné zdravotnické prostředky. Výroba těchto produktů byla ukončena.
 
 
Systém managementu kvality
Společnost pracuje na základě systému managementu kvality v souladu s EN ISO 13485. Produkty jsou připravovány v čistých prostorách klasifikovaných podle EN ISO 14644 jako ISO Třída 7. Společnost dodržuje principy správné výrobní praxe dle evropských a českých standardů.

Historie
 
2007
Transformace firmy z fyzické osoby na právnický subjekt pod názvem ELLA-CS, s.r.o.
Od roku 2007 je ELLA-CS pod dohledem notifikované osoby EZU Praha (NB 1014) v souladu s evropskou legislativou a Směrnicí Rady 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích.
 
Udělení CE značky pro SX-ELLA Stent Jícnový Degradabilní BD
 
2005
Udělení CE značky pro SX-ELLA Stent Danis
 
2000
Společnost získala první certifikát CE.
 
1996
Společnost prošla úspěšně auditem (TÜV) a získala ISO 9001, EN 46001.
 
1991
Zahájení podnikatelské činnosti jako Dr. Karel Volenec - ELLA-CS (fyzická osoba) a pokračování v započatých vývojových a výrobních procesech, které se již zaměřovaly na výrobu speciální zdravotnické techniky.
 
1986
Institut experimentální onkologie Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Hradci Králové rozvíjí své vědecko-výzkumné aktivity, na které po svém vzniku navázala společnost ELLA-CS. V tomto roce jsou také vyrobeny první termočlánkové sondy pro hypertermii.

Kontakty

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš,
500 06 Hradec Králové
Česká republika