ELLA Extraktor

ELLA EXTRAKTOR

 • Jednoduchý a spolehlivý způsob vyjmutí stentů
 • Atraumatické vyjmutí stentů
 • Umožňuje vyjmutí stentů migrovaných do žaludku
 • Radiokontrastní značky

Základní popis

ELLA Extraktor (obr. 1) se skládá ze dvou částí – samotného extraktoru (obr. 2) a převlečné trubice / overtube (obr. 3). Samotný extraktor se pod endoskopickou kontrolou zavede k implantovanému stentu. Následné zavedení převlečné trubice a všechny ostatní kroky jsou prováděny jedině pod skiaskopickou kontrolou. Popsaný systém extraktoru umožňuje bezpečné vyjmutí stentů typu „SX‑ELLA“ z jícnu včetně vyjmutí migrovaných stentů ze žaludku.
ELLA Extraktor
ELLA Extraktor

Indikace

Tento zdravotnický prostředek slouží k extrakci vyjmenovaných jícnových SX-ELLA stentů:

 • SX-ELLA Stent Jícnový (Flexella Plus) – Modely 06S a 07S
 • SX-ELLA Stent Jícnový HV (HV Stent Plus) – Model 09S
 • SX-ELLA Stent Danis (Danis Stent) - Model 08
Stenty musí být vyjmuty v určitém časovém horizontu od implantace do jícnu:
 • Danis Stent by měl být vyjmut během max. 7 (sedmi) dnů po implantaci.
 • Kryté stenty by měly být vyjmuty nejpozději po 4 týdnech po implantaci.
 • ELLA Extraktor může být použit i k vyjímání nekrytých stentů migrovaných do žaludku.
 

Kontraindikace

Užití ELLA Extraktoru je kontraindikováno:
 • Pokud je Danis Stant implantován po dobu delší než 7 (sedm) dní.
 • Pokud endoskopické vyšetření prokázalo vrůst tkáně jícnu do stentu a/nebo tkáň přerostlou přes okraj stentu.

Obrázky

ELLA Extraktor
ELLA Extraktor

Nabízené velikosti

Bowden extraktoruPřevlečná trubice / overtube
REFVnější průměr [mm]Nominální délka [cm]Aktivní délka[cm]Vnější průměr [F]
015-01-28-10002.615010028

Kontakty

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš,
500 06 Hradec Králové
Česká republika