ELLA-CS je Bezpečný podnik! Již počtvrté.

Naše společnost získala ocenění "Bezpečný podnik". ELLA-CS obhájila a získala toto osvědčení již počtvrté za sebou!

Co je osvědčení Bezpečný podnik

Bezpečný podnik je motivační program a stejnojmenné ocenění pro firmy. Je každoročně vyhlašovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Program „Bezpečný podnik" má za cíl především zvýšit u právnických osob a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, a docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvoření podmínek pro zavedení integrovaného systému řízení.

Při ověřování shody systému řízení BOZP zavedeného v právním subjektu s požadavky programu „Bezpečný podnik" se ověřuje funkčnost systému v rámci všech procesů a činností realizovaných ve firmě. Vzhledem k rozsahu požadavků programu se přitom vychází i z výsledků kontrol provedených ve firmě kompetentními orgány státní správy (ČIŽP, HZS, ČBÚ, KHS).

Garantem programu „Bezpečný podnik" je Státní úřad inspekce práce, který považuje prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik" v právních subjektech, pro které je určen, za prioritní.

 

Slavnostní ceremoniál předávání cen „Bezpečný podnik“ v Opavě, 28. 5. 2019

Tomáš Bedřich přebírá cenu Bezpečný podnik 2019
Tomáš Bedřich přijímá gratulaci k získání ceny Bezpečný podnik 2019
Přebírání ceny Bezpečný podnik 2019 - proslov a poděkování
Přebírání ceny Bezpečný podnik 2019 - společné foto
ELLA-CS je opět držitelem ceny Bezpečný podnik 2019
Ocenění Bezpečný podnik 2019 a certifikát

Kontakty

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horákové 504/45, Třebeš,
500 06 Hradec Králové
Česká republika